ÁSZF

KIVONAT az alábbi vásárlói tájékoztatóból a fizetés és szállítás egyes feltételeire vonatkozóan:

5.10 …

 • Készleten lévő termékek esetében általában az adott munkanapon 12:00 óráig leadott megrendeléseket már a következő munkanap folyamán kézbesíti a GLS futárszolgálat.

6.3 A szállítás költsége:

 • A termék vevőszolgálaton/üzletben történő átvétele esetén a Vevőt szállítási költség nem terheli.
 • 40 kg összsúlyig a szállítás díja az utánvét költségével együtt bruttó 1 905 Ft.
 • 40 kg összsúly felett a szállítás díja az utánvét költségével együtt bruttó 6 350 Ft.
 • Eladó jogosult egyes termékekre vagy meghatározott időszakokra a fentiekhez képest kedvezményes szállítási díjat alkalmazni. (Például Hetra inverterek bruttó 990 Ft-os kedvezményes szállítási díja)

6.4 Eladó a www.trakis-hetra.com internetes áruházban megrendelt termékek ellenértéke Vevő általi kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Készpénz vagy bankkártya: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a vevőszolgálaton/üzletben nyitvatartási időben, a megrendelés visszaigazolásától számított 2 héten belül egyenlíti ki a termék átvételével egyidejűleg.
 • Átutalás: a megrendelés leadását követően válasz emailben kapott díjbekérő alapján Vevő előre utalással egyenlíti kis a megrendelés értékét.
 • Utánvét: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a termék kézhezvételével egyidejűleg készpénzben vagy bankkártyával egyenlíti ki a szállítást végző GLS futárszolgálatnak.

7.1 A Vevő által megrendelt termékek szállítását a GLS futárszolgálat végzi.

7.3 …

A küldemény kézbesítéséről Vevő a GLS futárszolgálattól is kap email értesítést a csomagszámmal és nyomon követési információkkal együtt. A Vevő által megadott telefonszámra a GLS futárszolgálat a kézbesítés napjának reggelén SMS üzenetet is küld a kézbesítés várható 3 órás időablakával, valamint a futár telefonszámával.

 

 

Vásárlói Tájékoztató (ÁSZF) Trakis Hetra Kft.

Tisztelt Vásárlónk!

Üdvözöljük a www.trakis-hetra.com vásárlói között. Mielőtt elküldené megrendelését kérjük, jelen Általános Szerződési Feltételeinket szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a www.trakis-hetra.com honlapon történő megrendelés és vásárlás szabályait, valamint a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket rögzítse. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, továbbá magatartási kódexre nem utal.

1. Általános tudnivalók, feltételek

1.1 A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: Trakis Hetra Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-073619
Adószám: 10686805-2-42
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700732-70333589-51100005
Székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 45.
Üzlet: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 45.

1.2 Vevőszolgálat:

Címe: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 45.
Vevőszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfő–Csütörtök: 08:00–16:00, Péntek: 08:00–15.00
Telefon: +36 1 322 3011 (nyitvatartási időben)
E-mail cím: rendeles@trakis-hetra.com
Reklamációs e-mail cím: rendeles@trakis-hetra.com

Felvilágosítás kérése és esetleges probléma megoldása esetén kérjük, vevőszolgálatunkat keresse a fenti elérhetőségeken.

1.3 Szerződő Felek:

Egyrészről a www.trakis-hetra.com internetes áruházban vevői megrendelést rögzítő szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Vevő), másrészről a www.trakis-hetra.com internetes áruház üzemeltetője a Trakis Hetra Kft. (továbbiakban: Eladó).

1.4 A www.trakis-hetra.com internetes áruházban történő vásárlás kizárólag Interneten keresztül történik.

1.5 A www.trakis-hetra.com internetes áruházban történő vásárlásnak nem feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A Vevő a regisztrációval illetve a vásárlással egyidejűleg elismeri azt, hogy a jelen ÁSZF tartalmát ismeri, továbbá azt magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

1.6 A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy közöttük az elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Az írásbeli szerződés dokumentumai: A Vevő részéről a Vevő vételi ajánlata a rendelés, és az Eladó részéről a rendelés visszaigazolása. Az írásbeli szerződés dokumentumait Eladó iktatja, így az a későbbiekben visszakereshető. Az írásbeli szerződés nyelve magyar.

2. Regisztráció

2.1 A www.trakis-hetra.com oldalon történő regisztráció önkéntes és ingyenes, a regisztráció nem feltétele annak, hogy az internetes áruházban rendelést lehessen leadni.

2.2 A regisztrációt az új felhasználó létrehozása linkre kattintva tudja elindítani. A sikeres regisztrációhoz az alábbi adatok pontos, teljes és időszerű megadása szükséges: felhasználói név, érvényes e-mail cím, választott jelszó.

2.3 A sikeres regisztrációt követően a megadott e-mail címre rendszerünk e-mailben továbbítja felhasználói nevét és belépési jelszavát, amelyek a belépés után módosíthatók.

2.4 A jelszó titokban tartása az Ön kizárólagos felelőssége, a belépési információk biztonságos megőrzését elvárjuk.

2.5 Regisztrációs adatait megőrizzük, azt harmadik félnek nem adjuk át. Regisztrációját vevőszolgálatunk felé továbbított írásbeli kérésére töröljük adatbázisunkból.

2.6 Tilos a www.trakis-hetra.com oldalon valótlan felhasználói profilokat létrehozni. Az Eladó kérdéses esetekben kérheti a felhasználót személyes adatainak igazolására, a névhasználat jogszerűségének igazolása céljából. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a jogszerűtlen regisztrációkat bármikor figyelmeztetés nélkül törölje, vagy felfüggessze.

2.7 A www.trakis-hetra.com oldalon regisztráció nélkül is lehet vásárolni. Ebben az esetben nem kell felhasználói profilt létrehozni, a felhasználó személyes adatai nem lesznek elmentve, ebből következik, hogy azt a felhasználónak – ha regisztráció nélkül vásárol – mindig újra meg kell adni.

3. A szerződés tárgya

3.1 A szerződés tárgya a www.trakis-hetra.com internetes áruházban felkínált mindazon árucikk (szerszámok, gépek, elektronikai termékek, alkatrészek, kiegészítők), amelyre a Vevő vásárlási megrendelését rögzíti.

3.2 Az internetes áruházban eladásra felkínált áruk jellemzői (termék neve, ismertetője, fotó, bruttó ár, továbbá akciós ár) a konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található.

3.3 Az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár a mindenkori vételár, amely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók összegét is. A fizetési módokat jelen ÁSZF 6.4 pontja, míg a házhoz szállítás díját a 6.3 pontja tartalmazza.

3.4 Vevő a megrendelés rögzítésével kijelenti, hogy a kiválasztott és megrendelt konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található áru jellemzőit elfogadja, az igényeinek mindenben megfelelő. 3.5 Eladó a megrendelt konkrét árucikk mellett az árucikk információs oldalán található áru jellemzőinek téves értelmezéséből eredő károkért felelősségét kizárja.

4. Jótállás, szavatosság

4.1 Tartós fogyasztási cikkek esetén a jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő az áru Vevőnek történő átadása napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a számlával érvényesíthető, amelyek a Vevő részére az áruval együtt kerülnek átadásra. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott konkrét árucikkre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. Amennyiben az adott konkrét termék vonatkozásában jótállási jegy nem került átadásra, akkor a jótállási igény a számlával érvényesíthető.

4.2 A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a konkrét árucikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállás időtartama a javítás időtartamával meghosszabbodik.

4.3 Amennyiben a Vevő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, akkor az Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni abban az esetben, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használat alatt következett be. Az eladónak joga van a rendeltetésszerű használatról meggyőződni.

4.4 A jótállás további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet tartalmazza.

4.5 Hibás teljesítés esetén a Vevő elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott kényelmetlenségét. Ha a Vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, kicserélést nem vállalja, a Vevő – választása szerint – megfelelő árleszállítást kérhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.6 A Vevő kifogásait a vevőszolgálaton érvényesítheti.

5. Megrendelés

5.1 Internetes áruházunk megrendeléseket regisztrált és nem regisztrált felhasználóktól tud fogadni. A regisztrációról a jelen ÁSZF 2. pontja adja tájékoztatást. A regisztrálást követően adataival bármikor beléphet, és megrendelést adhat le.

5.2 A www.trakis.hetra.com internetes áruház termékeire megrendelést leadni a nap 24 órájában csak az áruház honlapján lehet. A Vevő a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. Telefonon vagy e-mailen megrendelést nem mindig áll módunkban felvenni, azonban vevőszolgálatunk nyitvatartási időben a megadott elérhetőségeken kérés esetén segítséget nyújt.

5.3 A rendelés menete, avagy a szerződéskötés lépései:

 • A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
 • Amennyiben szeretne további terméket is rendelni, lépjen vissza a „vásárlás folytatása” gombbal az internetes áruházba, és az ismételten kiválasztott terméket helyezze a kosárba.
 • A „menny.” gombra kattintva változtathatja a mennyiséget, vagy akár terméket is törölhet a „törlés” négyzetbe pipát téve. A mennyiség megadását vagy a törlés jelölését követően válassza a „frissítés” gombot.
 • Amennyiben nem szeretne más terméket rendelni, a „pénztár” gombra kattintva haladhat tovább. Fizetési módként az alábbiak közül tud választani:
  • készpénzzel vagy bankkártyával a vevőszolgálaton/üzletben
  • utánvét (futárnak készpénzben)
  • előre utalással díjbekérő alapján
 • A „fizetési és szállítási adatok megadása” menüpontban meg kell adnia nevét, lakcímét, szállítási címét, számlázási címét, telefonszámát, email címét. Cégek esetében továbbá a cég nevét és adószámát is. Lehetőség van a menüpontban a szállítási címet módosítani, továbbá a „megrendelés hozzászólások” ablakban közleményt feltüntetni.
 • A „Megrendelés áttekintése” gomb megnyomásával a megrendelés összesítő oldalra jut. Amennyiben minden adat, beállítás megfelelő akkor megrendelést elküldi a „Rendelés elfogadása” gomb megnyomásával. A Vevő a „Rendelés elfogadása” gomb megnyomásával elismeri, hogy: Általános Szerződési Feltételeket megismertem, elfogadom.

5.4 Eladó a leadott megrendelésekről automatikus visszaigazolást, megrendelés összesítőt küld a Vevő e-mail címére a megrendelést követően. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát.

5.5 Amennyiben az automatikus visszaigazolás technikai okokból (pld.: rendszerhiba, levelező rendszere nem fogadja visszaigazoló e-mailünket, stb.) 1 órán belül nem érkezik meg, kérjük jelezze vevőszolgálatunk elérhetőségein, hogy megrendelését ismételten visszaigazolhassuk.

5.6 A visszaigazolással a Vevő és az Eladó között létrejön a szerződés. A Vevő vételi ajánlati kötöttsége automatikusan megszűnik a visszaigazolás 48 órán túli elmaradása esetén.

5.7 Amennyiben a megrendelésnél bármely adatának megadása hibásan történt, úgy ismételt belépés esetén a személyes menüpontjába lépve lehet korrigálni azokat.

5.8 A megrendelés hibás leadása (pl: más termék, más méret, más műszaki tulajdonságokkal rendelkező) esetén a vevőszolgálat e-mailen vagy telefonon keresztül történő megkeresése alapján a hibát javítja. A leadott megrendeléseket kizárólag Eladó tudja módosítani a Vevő kifejezett kérésére.

5.9 A hibás adatokból, valamint a hibás megrendelésből eredő esetleges téves teljesítésért Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

5.10 Megrendelés feldolgozása:

 • Eladó az utánvétes fizetési módot választó Vevő részére a megrendelt terméket a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számítva legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítja. Ezalól kivételt képeznek az átmenetileg nem beszerezhető termékek.
 • Eladó a személyes átvételi módot választó Vevő részére a megrendelt terméket a megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számítva legkésőbb 3 munkanapon belül átvételre összekészíti, melyet Vevő az összekészítésről továbbított e-mail értesítés elküldését követő 2 héten belül személyesen a vevőszolgálaton vehet át.
 • Eladó e-mail értesítést küld Vevő részére a termék küldeményként történő indításáról, illetve a vevőszolgálaton történő személyes átvétel kezdő időpontjáról.
 • Vevő a megrendelésének aktuális státuszáról az Eladó www.trakis-hetra.com internetes áruházába – felhasználó nevével és jelszavával – belépve a „Saját fiók” majd „Rendelések” menüpontban tájékozódhat.
 • Készleten lévő termékek esetében általában az adott munkanapon 12:00 óráig leadott megrendeléseket már a következő munkanap folyamán kézbesíti a GLS futárszolgálat.

5.11 Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy a már visszaigazolt megrendeléseket részben vagy teljes egészében visszautasítsa, különösen átmenti készlethiány esetén. A részben történő teljesítés visszautasítása kizárólag a Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján történik. Amennyiben a visszaigazolt megrendelés végösszegét Vevő már kiegyenlítette, a teljesítés visszautasításával egyidejűleg Eladó visszautalja a már megfizetett összeget Vevő részére.

6. Árak, fizetési mód

6.1 Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban erről Vevőt szállítás előtt tájékoztatja. A Vevő jogosult a megváltozott árra tekintettel a megrendeléstől minden jogkövetkezmény nélkül elállni. Vevő ez esetben az elállás jogát az erről szóló e-mailben történő értesítés továbbításától számított 48 órán belül gyakorolhatja, melyet a vevőszolgálat elérhetőségeire e-mailben vagy nyitvatartási időben telefonon kell megtennie.

6.2 A www.trakis-hetra.com internetes webáruházunk megrendeléskor a szállítási költséget automatikusan számolja. A megrendelés végösszege már tartalmazza a szállítási díjat, és az utánvét költségét. A Vevőnek a megrendelés végösszegét kell kiegyenlítenie, ezen felül más költség nem terheli.

6.3 A szállítás költsége:

 • A termék vevőszolgálaton/üzletben történő átvétele esetén a Vevőt szállítási költség nem terheli.
 • 40 kg összsúlyig a szállítás díja az utánvét költségével együtt bruttó 1 905 Ft.
 • 40 kg összsúly felett a szállítás díja az utánvét költségével együtt bruttó 6 350 Ft.

6.4 Eladó a www.trakis-hetra.com internetes áruházban megrendelt termékek ellenértéke Vevő általi kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

 • Készpénz vagy bankkártya: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a vevőszolgálaton/üzletben nyitvatartási időben, a megrendelés visszaigazolásától számított 2 héten belül egyenlíti ki a termék átvételével egyidejűleg.
 • Átutalás: a megrendelés leadását követően válasz emailben kapott díjbekérő alapján Vevő előre utalással egyenlíti kis a megrendelés értékét.
 • Utánvét: a megrendelt termék ellenértékét a Vevő a termék kézhezvételével egyidejűleg készpénzben vagy bankkártyával egyenlíti ki a szállítást végző GLS futárszolgálatnak.

7. Szállítás

7.1 A Vevő által megrendelt termékek szállítását a GLS futárszolgálat végzi.

7.2 A Vevő köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést (bontatlan gyári csomagolás, számla és ahol szükséges jótállási jegy megléte) tételesen ellenőrizni és az átvételi elismervényt hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén aláírni. Eladó ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat nem fogad el.

7.3 Amikor a létrejött szerződés rendelkezései alapján Eladó a megrendelt terméket futárszolgálat útján kézbesíti, a kézbesítést megelőző napon e-mail útján értesítést küld Vevőnek a Vevő által regisztrált e-mail címre. A termék megérkezése az Eladó e-mail útján történő értesítésének továbbítását követő munkanapon. A Vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a csomag átvételét az adott időszakban biztosítsa.

A küldemény kézbesítéséről Vevő a GLS futárszolgálattól is kap email értesítést a csomagszámmal és nyomon követési információkkal együtt. A Vevő által megadott telefonszámra a GLS futárszolgálat a kézbesítés napjának reggelén SMS üzenetet is küld a kézbesítés várható 3 órás időablakával, valamint a futár telefonszámával.

7.4 A szállítás minden esetben Vevő által leadott megrendelésen szereplő házszámig történő sérülésmentes kiszállításra vonatkozik.

7.5 Amennyiben a Vevő vagy az általa megbízott személy a kézbesítés időpontjában a megrendelésben megadott, vagy azt követően módosított szállítási címen nem tartózkodik, akkor a futárszolgálat a Vevő által a megrendeléskor megadott telefonszámon értesíti a Vevőt. Ha a telefonon történő értesítés nem vezet eredményre, akkor a futárszolgálat a következő munkanapokon még 2 alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést, melyről értesítést hagy a Vevő részére.

7.6 Amennyiben a megrendelt termék harmadik alkalommal történő kiszállítása során a Vevőnek felróható okból a kézbesítés ismételten sikertelen (nem gondoskodott a csomag átvételéről), akkor a szállítás költségét a Vevő tartozik viselni, melyet haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles az Eladó bankszámlájára átutalni. A szállítás költségét Eladó által a Vevő részére továbbított megrendelést visszaigazoló e-mail értesítés tartalmazza.

7.7 Amennyiben a Vevő a visszaigazolt megrendelés végösszegét előre kiegyenlítette és a megrendelt termék kézbesítése sikertelen volt, úgy a Vevő a szállítási költség ismételt kiegyenlítésével egyidejűleg kérheti a megrendelt termék újbóli kézbesítését, vagy Eladó vevőszolgálatán személyesen átveheti a sikertelen kézbesítéstől számított 2 héten belül.

7.8 Eladó kizárólag Magyarország területére vállalja a megrendelt termék szállíttatását.

8. Vevőszolgálaton történő átvétel

8.1 Amennyiben Vevő a megrendelt termék személyes átvételét és készpénzes vagy bankkártyás fizetési módot választott, akkor a terméket a megrendelés összekészítéséről szóló „összekészítve, átvehető” tartalmú Eladó által továbbított e-mail értesítés küldésétől számított 2 héten belül a vevőszolgálaton nyitvatartási időben veheti át.

8.2 A Vevő megrendelését Eladó semmisnek tekinti, amennyiben a fenti határidő alatt a termék vételárának kiegyenlítése és átvétele nem történik meg.

8.3 A termék/termékek vevőszolgálaton történő átvétele esetén az Eladó és a Vevő között létrejött szerződésre nem vonatkozik a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormány rendeletben meghatározott elállási jog, amennyiben Vevő Eladótól a terméket úgy vette át a vételár kiegyenlítése mellett, hogy a terméket/termékeket az eredeti csomagolás megbontása mellett megtekintette, annak jellemzőit, tulajdonságait megismerte, tekintettel arra, hogy ez szerződésmódosításnak minősül.

9. Vásárlástól való elállás joga

9.1 A Vevő a szerződéstől a termék mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

9.2 A Vevő az elállással egyidejűleg az Eladó részére köteles az átvett terméket hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) visszaszolgáltatni.

9.3 Vevő köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget. A Vevő visszaszolgáltatási kötelezettségének teljesítését személyesen vagy a termék normál postai küldeményként történő feladásával, és továbbításával gyakorolhatja a Trakis Hetra Kft. 1078 Budapest, Nefelejcs utca 45. szám alatt lévő vevőszolgálati címre. Eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy utánvétes küldeményt nem vesz át.

9.4 Eladó köteles a Vevő által kifizetett termék/termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni a Vevő által megadott bankszámlaszámra. Eladó nem köteles a Vevő által már kiegyenlített (ki)szállítás és utánvét költségét Vevő részére visszatéríteni, tekintettel arra, hogy ezek olyan szolgáltatás nyújtása során keletkeztek, amelyek teljesítése a Vevő beleegyezésével megkezdődött, illetve befejeződött a termék átvételével, az elállási határidő lejárta előtt. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából adódó kárának megtérítését.

10. Felelősség korlátozása

10.1 A www.trakis-hetra.com internetes áruházban történő megrendelés igénybevétele feltételezi az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását a Vevő részéről, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra. Eladó nem vállal felelősséget a Vevő számítógépében bekövetkezett semmilyen kárért, amely az internetes áruház használata során keletkezett.

10.2 Eladó az információs anyag elkészítésekor a legnagyobb gondossággal járt el, hogy abba számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok ne kerüljenek. Vevő felelőssége, hogy hasonló gondossággal járjon el. Eladó a számítógépes vírusok, férgek, kémprogramok által okozott károkért felelősséget nem vállal.

10.3 A termékek információs lapján megjelenített fotók és technikai ismertetők esetlegesen eltérhetnek a valóságtól. Eladó nem vállal felelősséget ezen esetleges eltérésekért, különösen ha az esetleges eltérések rajta kívül álló okok miatt, vagy abból adódnak, hogy a gyártó vagy beszállító bejelentés nélkül változtatta meg azokat.

10.4 Az Eladó nem felelős semmilyen módon az alábbiakban felsorolt tényekért, körülményekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következnek be:

 • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben, kommunikációs vonalakban,
 • bármilyen programhiba, technikai hiba, vagy rendkívüli esemény következményei a szolgáltató hálózatban,
 • bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, amely a www.trakis-hetra.com internetes áruház működését és a vásárlást akadályozza,
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működése,
 • az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat, amely nem az Eladótól származik,
 • bármilyen adatvesztés.

11. Személyes adatok

11.1 A regisztráció, valamint a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az internetes áruház eltárolja, ezért a következő megrendelés alkalmával nem kell minden adatot újra megadni, elegendő csak bejelentkezni.

11.2 A Vevő személyes adatainak felhasználása és adatkezelése a mindenkori hatályos jogszabályok értelmében történik. A Vevő jogosult az adatkezelést letiltani a vevőszolgálat email címére történő levél küldéssel.

11.3 Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

11.4 Eladó a Vevő adatait továbbadni reklámfelhasználás céljára nem jogosult.

11.5 Amennyiben a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl.: futárszolgálat), a Vevő neve és telefonszáma, valamint a szállításai cím alvállalkozó részére átadásra kerül, azonban az alvállalkozó az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult megőrizni, felhasználni, illetve továbbadni. Az alvállalkozó az adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének erejéig használhatja és tárolhatja.

11.6 Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben adatait – elsősorban e-mail címét – Eladó rendelkezésére bocsátotta, Eladó jogosult értesítő levelet küldeni az internetes áruháza újdonságairól. Amennyiben Vevő a továbbiakban ezeket az információkat nem igényli, akkor lemondhatja azok megküldését az értesítő levélben található eljárás szerint, vagy a vevőszolgálat részére továbbított lemondással.

Felek a vitás kérdésekből eredő esetleges jogvitáikat békés úton, tárgyalásos alapon, megegyezéssel kívánják rendezni. Amennyiben ez eredményre nem vezet, úgy jogvitájukban a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Hatályos: 2017. december 01-től visszavonásig.

Trakis Hetra Kft. – Eladó